Clubfilosofie

  • De Safety Jogger Club biedt aan zijn leden een uiterst interessant pakket, maar vraagt in ruil aan zijn leden om het clublidmaatschap ernstig te nemen.
  • De Safety Jogger Club is in de eerste plaats een vriendenkring én ontmoetingsplaats voor fietsliefhebbers. Zowel CYCLO als MTB liefhebbers vinden er hun gading.
  • Er wordt beoogd om via een grote variëteit van leeftijden en fietsniveau in clubverband deze hobby op recreatieve en niet-competitieve wijze uit te oefenen.
  • Bovendien wordt er getracht om af en toe en indien mogelijk het clublid zijn familie hierbij te betrekken.
  • Safety Jogger heeft de ambitie om de leden van de club op tal van manieren te ondersteunen.
  • De Safety Jogger Club is ontstaan uit een interne bedrijfsclub. Het huidige clubbestuur wordt samengesteld uit zowel interne als externe clubleden.
  • De Safety Jogger Club heeft als doelstelling op een positieve en open manier naar andere clubs toe te communiceren en is steeds bereid om initiatieven van andere clubs indien mogelijk te ondersteunen.
  • De Safety Jogger Club draagt veiligheid hoog in het vaandel in respect voor de natuur.
  • Wij willen via een sterke clubstructuur en duidelijke afspraken de hechtheid en het voortbestaan van de groep in stand houden.