Clubfilosofie

  • De Patrick Club biedt aan zijn leden een uiterst interessant pakket, maar vraagt in ruil aan zijn leden om het clublidmaatschap ernstig te nemen.
  • De Patrick Club is in de eerste plaats een vriendenkring én ontmoetingsplaats voor fietsliefhebbers. Zowel CYCLO als MTB liefhebbers vinden er hun gading.
  • Er wordt beoogd om via een grote variëteit van leeftijden en fietsniveau in clubverband deze hobby op recreatieve en niet-competitieve wijze uit te oefenen.
  • Bovendien wordt er getracht om af en toe en indien mogelijk het clublid zijn familie hierbij te betrekken.
  • Patrick heeft de ambitie om naast de voorlopig jaarlijks en eenmalige organisatie van de Patrick/ Safety Jogger Classic, een club te organiseren en de leden ervan op tal van manieren te ondersteunen.
  • De Patrick Club is ontstaan uit een interne bedrijfsclub. Het huidige clubbestuur wordt samengesteld uit zowel interne als externe clubleden.
  • De Patrick Club heeft als doelstelling op een positieve en open manier naar andere clubs toe te communiceren en is steeds bereid om initiatieven van andere clubs indien mogelijk te ondersteunen.
  • De Patrick Club draagt veiligheid hoog in het vaandel in respect voor de natuur.
  • Patrick wil via een sterke clubstructuur en duidelijke afspraken de hechtheid en het voortbestaan van de groep in stand houden.
  • Mede daarom worden aanvankelijk het aantal clubleden beperkt. Toch worden nieuwe clubleden heel geregeld toegelaten.